3 BƯỚC ĐỂ TỰ THAY THIẾT KẾ ỐP LƯNG VÀ ĐẶT  HÀNG TRÊN WEBSITE

Bước 1: Chọn điện thoại của bạn bên dưới

Bước 2: Chọn chất lượng in và chất liệu ốp lưng

Ở trang sản phẩm chọn:

1. Chất lượng in (69.000đ – In chất lượng thấp và 139.000đ – In chất lượng cao)

2. Chất liệu ốp lưng

Bước 3: Tự tay thiết kế ốp lưng và Đặt hàng

Nhấn vào nút “THIẾT KẾ NGAY” để bắt đầu thiết kế trên nền tảng thiết kế ốp lưng online.

Sau khi hoàn thành thiết kế hãy tiến hành thêm vào giỏ hàng và đặt hàng.