GỬI HÌNH CHO LANGIOMOI.COM

  • Ghi chú: Ảnh có chất lượng càng cao (kích thước lớn) sẽ cho chất lượng in càng tốt. Có thể gửi nhiều ảnh cùng một lúc